ניקוד שאלות פתוחות במשימה מסכמת בעת דעת

מופעל על ידי Zendesk